Friday, October 7, 2011

Teknologi Maklumat Mendorong Peningkatan Taraf Hidup


KEWUJUDAN TEKNOLOGI MAKLUMAT MENDORONG
KE ARAH PENINGKATAN TARAF HIDUP


NAMA KUMPULAN: MEK QELATE

NAMA ANGGOTA:
Hajarul Falenna Itah Abu Bakar Adli
Anis Afiqah Che Rahim
Norliyana Anas
Saidah Nafisah Abdul Rahman1.0 Pendahuluan

Pada abad ke – 20, ledakan teknologi maklumat yang berlaku secara global dan membawa kepada tercetusnya revolusi dunia ketiga iaitu teknologi maklumat sebagai peneraju dunia yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penggunaan komputer dan internet sebagai asas di dalam Teknologi Maklumat menjadi keperluan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi maklumat banyak membawa perubahan positif kepada masyarakat dan berkait rapat dengan kemajuan sesebuah negara. Kemajuan teknologi maklumat telah membawa kepada peningkatan taraf hidup masyarakat. Sehubungan dengan itu, banyak faedah yang diperolehi hasil daripada kemajuan teknologi maklumat. Justeru itu, tidak hairanlah jika sesebuah negara menyumbangkan belanja yang besar untuk memajukan teknologi maklumat bagi mewujudkan sebuah negara yang maju dan membangun.

Thursday, October 6, 2011

Fitnah dalam Penulisan Siber

BENTUK-BENTUK PENULISAN
ZZZT 2213


NAMA KUMPULAN: MALAR HIJAU

DISEDIAKAN OLEH:

NADHIRAH NA’IEMAH BINTI SA’DULLAH
NURUL FARAHANA BINTI MOHD AINI
ADRIANA SANTA ANAK TINGGOM
ELIA BIT
NURUL JAWAHIR BINTI MD ALI

DISEDIAKAN UNTUK:
CIK MAHARAM MAMAT
1.0 PENGENALAN

Pada masa kini, isu fitnah ini bukan sahaja berbentuk percakapan antara dua pihak namun juga dalam bentuk penulisan. Misalnya, dalam komunikasi massa terutamanya dalam blog juga turut wujudnya fitnah. Blog ‘Raja Petra’ misalnya, bukan sahaja memberi kesan kepada pembaca yang melayari blognya, namun juga turut memberi kesan yang negatif kepada negara kita. Mana tidaknya, apa yang ditulis oleh orang yang tidak bertanggungjawab ini boleh menghancurkan keharnonian dan perpaduan kaum yang telah lama terjalin pada suatu ketika dahulu.

Fitnah merupakan satu perbuatan yang terkutuk dan sangat dicela oleh mana-mana agama. Firman Allah yang bermaksud:

“Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.
(Surah al-Hujurat, ayat 6)

Firman ini memberi gambaran bahawa setiap kata-kata yang disampaikan perlu diteliti dan diselidik terlebih dahulu agar kebenarannya dapat dipastikan dan khabar tersebut tidak mengandungi unsur fitnah. Hal ini bagi mengelakkan kesan buruk yang akan menimpa seseorang individu atau ahli masyarakat.

Rasulullah S.A.W juga bersabda. Maksudnya: “Tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah.”
(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadis Rasulullah ini menunjukkan bahawa fitnah merupakan dosa yang besar dan berat sehingga tidak dapat memasuki syurga. Oleh itu, Islam melarang dan mengharamkan dengan keras perbuatan fitnah. Kesan fitnah adalah sangat buruk hingga boleh memudaratkan seseorang individu, keluarga, masyarakat mahupun negara.

Monday, October 3, 2011

WATAK DAN PERWATAKAN DALAM NOVEL MENCARI AZIZAH

ZZZT2213
BENTUK-BENTUK PENULISAN

ULASAN NOVEL
‘MENCARI AZIZAH’
KARYA
KHADIJAH HASHIM

PENSYARAH :
CIK MAHARAM BINTI MAMAT

OLEH :
KUMPULAN MAWADDAH WARAHMAH

AHLI KUMPULAN:
ANA FAIZA BINTI MD. NOR
HARIANI BINTI MOHAMAD
NORLIANA BINTI ZAIMON
WATAK DAN PERWATAKAN DALAM NOVEL MENCARI AZIZAH


1.0 PENGENALAN

Novel merupakan satu genre kesusasteraan moden yang diminati ramai. Ianya tergolong dalam penulisan kreatif. Sebuah novel yang baik mestilah mempunyai watak-watak yang mampu membawa cerita untuk terus berkembang. Watak-watak inilah yang diceritakan dan watak jugalah yang berkuasa menghidupkan cerita. Oleh itu watak ialah elemen terpenting dalam sesebuah penceritaan.

Sesebuah watak diberikan gambaran latar belakang, fizikal, pemikiran dan tindak-tanduknya dalam mengembangkan sesebuah penceritaan. Watak ini juga harus dibuat dengan deskripsi yang jelas, meyakinkan dan peranannya yang besar. Ia boleh digambarkan samada melalui deskripsi pengarangnya, dialog atau monolog dalaman watak dan juga melalui persepsi watak lain. Watak akan kelihatan lebih menarik dan lebih memberikan impak jika ianya digambarkan secara tidak langsung.

Disamping itu, watak juga menggerakkan plot cerita seterusnya mewujudkan konflik. Konflik ini pula berperanan membentuk struktur dramatik terhadap watak di mana kedua-duanya saling berkait rapat untuk menghasilkan sebuah novel yang menarik. Kewujudan berbagai-bagai konflik dalam novel ini biasanya ada jalan penyelesaiannya. Susunan peristiwa demi peristiwa yang lebih konkrit menganjak konflik ke tahap yang lebih tinggi. Di sinilah terlakarnya unsur-unsur saspen dan klimaks yang menjadi titik tertinggi keupayaan penulis untuk memukau pembaca. Manakala peleraian merupakan satu kesudahan yang berperanan untuk menyempurnakan cerita. Ianya adalah pelengkap cerita menamatkan semua persoalan. (Lim Swee Tin, 2001)

Wednesday, July 20, 2011

Penerimaan istilah Bahasa Asing ke Bahasa Melayu dalam Bidang Sains dan TeknologiZZZT 2213 BENTUK-BENTUK PENULISAN
SESI 2010/2011
PENERIMAAN PENGGUNAAN ISTILAH BAHASA ASING KE BAHASA MELAYU DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI
PENSYARAH:
PUAN MAHARAM BT MAMAT
KUMPULAN: ALAF 22
AHLI KUMPULAN:
NUR RATASHA ALIA BT MD ROSLI
SITI AZRAH BT MOHAMAD SAMSURI
NOOR AZIANTI BT ABD RASHID
NURFARAHIDA HANIM BT MOHD FADZIL


PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Illahi, dengan limpah kurnia-Nya dapat kami menyiapkan kertas kerja ini dengan sempurna.
Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah khursus Bentuk-bentuk Penulisan iaitu Pn. Maharam Bt Mamat atas tunjuk ajar, nasihat dan pertolongan yang diberikan ketika kami menyiapkan kertas kerja ini.
Selain itu, kami ingin juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pengarah Institut Sains Angkasa, Prof. Dato’ Baharuddin Bin Yatim dan orang pelajar tahun dua Universiti Kebangsaan Malaysia atas kesudian untuk meluangkan masa bersama kami untuk sesi temubual.
Seterusnya, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para responden yang sanggup meluangkan masa untuk menjawab soal selidik yang sedikit sebanyak telah membantu kami dalam kajian ini.
Akhir sekali, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah membantu kami dalam kajian ini secara langsung mahupun secara tidak langsung.


ABSTRAK

Tujuan kertas kerja ini ditulis adalah untuk mengkaji penerimaan penggunaan istilah bahasa asing ke Bahasa Melayu dalam Sains dan Teknologi. Kajian ini tertumpu kepada penerimaan penggunaan istilah bahasa asing terutamanya Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu dalam Sains dan Teknologi dikalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Kajian ini dijalankan dengan menggunakan lima jenis kaedah iaitu rujukan perpustakaan, pengedaran borang soal selidik kepada 20 responden, temuramah dengan pelajar dan pensyarah, melayari laman sesawang dan perbincangan secara berkumpulan. Melalui kajian ini, didapati majoriti pelajar UKM tidak dapat menerima penggunaan istilah Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu dalam Sains dan Teknologi walaupun diketahui umum bahawa universiti ini memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Di antara sebab pelajar tidak dapat menerima penggunaan istilah Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu dalam Sains dan Teknologi adalah kerana kebanyakkan buku rujukan Sains dan Teknologi adalah dalam Bahasa Inggeris. Selain itu, para pelajar sudah biasa dengan istilah Sains dalam Bahasa Inggeris dan merasakan kekok sekiranya menggunakan istilah Sains dalam Bahasa Melayu. Para pelajar juga menyatakan bahawa istilah Sains dalam Bahasa Inggeris adalah lebih tepat. Seterusnya, para pelajar merasakan bahawa dengan menggunakan istilah Sains dalam Bahasa Inggeris, komunikasi ilmu secara antarabangsa iaitu dengan negara-negara luar adalah lebih mudah. Namun secara rasionalnya, bahasa tidak sepatutnya menjadi penghalang atau alasan kepada seseorang individu untuk mempelajari sesuatu ilmu.Antara cadangan kami untuk para pelajar mempelajari Sains dan Teknologi dalam Bahasa Melayu tanpa menggabaikan Bahasa Inggeris ialah dengan mewujudkan buku rujukan Sains dan Teknologi yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar tetapi mempunyai glosari yang menyertakan istilah Bahasa Inggeris yang sinonim dengan istilah Sains itu. Selain itu, pihak yang bertanggungjawab seperti pihak kerajaan ataupun pihak universiti perlulah menyelaraskan bahasa yang digunakan ketika sesi pembelajaran Sains dan Teknologi dan juga ketika peperiksaan agar tidak berlaku kekeliruan dikalangan pelajar. Seterusnya, para pelajar itu sendiri harus mempunyai initiatif untuk memahami takrifan sesuatu istilah dalam kedua-dua bahasa. Kesimpulannya, didapati daripada kajian ini, para pelajar tidak dapat menerima penggunaan istilah Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu dalam Sains dan Teknologi. Namun untuk memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama,pihak yang bertanggungjawab seperti pihak kerajaan, para pendidik di universiti dan juga pelajar itu sendiri harus memainkan peranan agar mudah menerima penggunaan istilah bahasa asing ke Bahasa Melayu tanpa menggabaikan Bahasa Inggeris.

Monday, July 18, 2011

Ulasan Novel Harga Sebuah Maruah


ZZZT 2213
BENTUK-BENTUK PENULISAN

SEMESTER 3 SESI 2010/2011


ULASAN NOVEL
‘HARGA SEBUAH MARUAH’


DISEDIAKAN UNTUK:

Cik Maharam Mamat


DISEDIAKAN OLEH:

KUMPULAN LEGENDA


Mohd Izzuwan bin Zainol
Omar bin Jaapar
Mohamad Khairan bin Masron
Ahmad Hariz bin Mohd Tazri
Muhammad Hariz bin Zanul Abdin


1.0 PENGENALAN

Dalam konteks penulisan novel, struktur perjalanan atau perkembangan sesebuah jalan cerita novel kebiasaannya ditunjukkan oleh perkembangan sesebuah watak itu. Dengan kata lain, perkembangan watak itu adalah perkembangan jalan cerita novel itu sendiri.

Watak utama ialah watak yang dominan dalam sesebuah karya. Watak ini terlibat secara aktif dan berterusan serta menjadi struktur utama dalam perkembangan plot. Kebiasaannya, watak utama terdiri daripada watak penting dan hadir dari awal seingga akhir cerita.

Watak utama juga selalunya mendapat perhatian dan perlukisan watak yang lebih daripada pengarang. Hal ini sesuai dengan peranan yang diberikannya. Watak ini juga terlibat dalam pelbagai konflik dan pertikaian. Watak yang sesuai dan tepat dapat menyalurkan idealisme dan falsafah kemanusiaan.

Merujuk Kamus Dewan Edisi Ketiga, watak membawa maksud pelaku dalam sesebuah karya sastera atau karya seni (1998, hal 1548). Dalam sesebuah penulisan kreatif, watak merupakan satu elemen yang sangat penting untuk diberi perhatian. Hal ini kerana, perlukisan watak yang seimbang dan kukuh mampu menggerakkan jalan cerita dengan baik. Perkataan perwatakan pula merujuk watak (seseorang) secara keseluruhan. Perwatakan menjadi pembuka jalan dalam pembentukan sesebuah watak (1998, 1549).

Sunday, July 17, 2011

Refleksi Jurnal untuk Ulasan Novel
ZZZT 2213
BENTUK-BENTUK PENULISAN

SEMESTER 3 SESI 2010/2011REFLEKSI JURNAL


DISEDIAKAN UNTUK:

Cik Maharam Mamat


DISEDIAKAN OLEH:

KUMPULAN LEGENDA


Mohd Izzuwan bin Zainol
Omar bin Jaapar
Mohamad Khairan bin Masron
Ahmad Hariz bin Mohd Tazri
Muhammad Hariz bin Zanul Abdin1. Pendahuluan

Jurnal refleksi ini ditulis bertujuan untuk melaporkan setiap langkah kerja yang dilakukan dalam usaha untuk menjayakan ulasan novel, dimana novel yang telah dipilih oleh kumpulan kami berjudul Harga Sebuah Maruah karya Azizi Haji Abdullah.

Di dalam jurnal ini kami menyatakan beberapa refleksi yang telah berlaku dalam usaha untuk menyiapkan ulasan novel itu, di mana di antaranya adalah kami menyatakan peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika menyiapkan ulasan novel tersebut. Ulasan novel yang dibuat ini memerlukan banyak langkah di mana terdapat urutan-urutan peristiwa yang penting yang berlaku. Tanpa salah satu peristiwa tersebut ataupun tanpa urutan peristiwa yang betul, ulasan novel Harga Sebuah Maruah ini mungkin tidak dapat disiapkan dengan sempurna.

Ulasan novel ini juga dilakukan dengan kerjasama semua ahli kumpulan dan juga dengan bantuan beberapa kenalan kami yang lebih pakar mengenai kesusasteraan Bahasa Melayu terutamanya mengenai perkara yang berkaitan dengan novel. Setelah itu, kami juga akan menyatakan pengalaman pembelajaran yang diperolehi ketika dalam proses membuat ulasan novel. Secara jujurnya, proses membuat ulasan novel ini merupakan pengalaman kali pertama kami semasa di dalam Universiti Kebangsaan Malaysia dalam perkara sebegini yang berkaitan dengan novel. Sebelum ini, pengalaman terakhir kami dalam bidang kesusasteraan Bahasa Melayu hanyalah semasa kami berada di dalam Tingkatan 5. Sudah tentu kesusasteraan pada ketika itu dan ini banyak perbezaannya terutama daripada ilmu yang dimiliki.