Friday, October 7, 2011

Teknologi Maklumat Mendorong Peningkatan Taraf Hidup


KEWUJUDAN TEKNOLOGI MAKLUMAT MENDORONG
KE ARAH PENINGKATAN TARAF HIDUP


NAMA KUMPULAN: MEK QELATE

NAMA ANGGOTA:
Hajarul Falenna Itah Abu Bakar Adli
Anis Afiqah Che Rahim
Norliyana Anas
Saidah Nafisah Abdul Rahman1.0 Pendahuluan

Pada abad ke – 20, ledakan teknologi maklumat yang berlaku secara global dan membawa kepada tercetusnya revolusi dunia ketiga iaitu teknologi maklumat sebagai peneraju dunia yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penggunaan komputer dan internet sebagai asas di dalam Teknologi Maklumat menjadi keperluan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi maklumat banyak membawa perubahan positif kepada masyarakat dan berkait rapat dengan kemajuan sesebuah negara. Kemajuan teknologi maklumat telah membawa kepada peningkatan taraf hidup masyarakat. Sehubungan dengan itu, banyak faedah yang diperolehi hasil daripada kemajuan teknologi maklumat. Justeru itu, tidak hairanlah jika sesebuah negara menyumbangkan belanja yang besar untuk memajukan teknologi maklumat bagi mewujudkan sebuah negara yang maju dan membangun.

Thursday, October 6, 2011

Fitnah dalam Penulisan Siber

BENTUK-BENTUK PENULISAN
ZZZT 2213


NAMA KUMPULAN: MALAR HIJAU

DISEDIAKAN OLEH:

NADHIRAH NA’IEMAH BINTI SA’DULLAH
NURUL FARAHANA BINTI MOHD AINI
ADRIANA SANTA ANAK TINGGOM
ELIA BIT
NURUL JAWAHIR BINTI MD ALI

DISEDIAKAN UNTUK:
CIK MAHARAM MAMAT
1.0 PENGENALAN

Pada masa kini, isu fitnah ini bukan sahaja berbentuk percakapan antara dua pihak namun juga dalam bentuk penulisan. Misalnya, dalam komunikasi massa terutamanya dalam blog juga turut wujudnya fitnah. Blog ‘Raja Petra’ misalnya, bukan sahaja memberi kesan kepada pembaca yang melayari blognya, namun juga turut memberi kesan yang negatif kepada negara kita. Mana tidaknya, apa yang ditulis oleh orang yang tidak bertanggungjawab ini boleh menghancurkan keharnonian dan perpaduan kaum yang telah lama terjalin pada suatu ketika dahulu.

Fitnah merupakan satu perbuatan yang terkutuk dan sangat dicela oleh mana-mana agama. Firman Allah yang bermaksud:

“Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.
(Surah al-Hujurat, ayat 6)

Firman ini memberi gambaran bahawa setiap kata-kata yang disampaikan perlu diteliti dan diselidik terlebih dahulu agar kebenarannya dapat dipastikan dan khabar tersebut tidak mengandungi unsur fitnah. Hal ini bagi mengelakkan kesan buruk yang akan menimpa seseorang individu atau ahli masyarakat.

Rasulullah S.A.W juga bersabda. Maksudnya: “Tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah.”
(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadis Rasulullah ini menunjukkan bahawa fitnah merupakan dosa yang besar dan berat sehingga tidak dapat memasuki syurga. Oleh itu, Islam melarang dan mengharamkan dengan keras perbuatan fitnah. Kesan fitnah adalah sangat buruk hingga boleh memudaratkan seseorang individu, keluarga, masyarakat mahupun negara.

Monday, October 3, 2011

WATAK DAN PERWATAKAN DALAM NOVEL MENCARI AZIZAH

ZZZT2213
BENTUK-BENTUK PENULISAN

ULASAN NOVEL
‘MENCARI AZIZAH’
KARYA
KHADIJAH HASHIM

PENSYARAH :
CIK MAHARAM BINTI MAMAT

OLEH :
KUMPULAN MAWADDAH WARAHMAH

AHLI KUMPULAN:
ANA FAIZA BINTI MD. NOR
HARIANI BINTI MOHAMAD
NORLIANA BINTI ZAIMON
WATAK DAN PERWATAKAN DALAM NOVEL MENCARI AZIZAH


1.0 PENGENALAN

Novel merupakan satu genre kesusasteraan moden yang diminati ramai. Ianya tergolong dalam penulisan kreatif. Sebuah novel yang baik mestilah mempunyai watak-watak yang mampu membawa cerita untuk terus berkembang. Watak-watak inilah yang diceritakan dan watak jugalah yang berkuasa menghidupkan cerita. Oleh itu watak ialah elemen terpenting dalam sesebuah penceritaan.

Sesebuah watak diberikan gambaran latar belakang, fizikal, pemikiran dan tindak-tanduknya dalam mengembangkan sesebuah penceritaan. Watak ini juga harus dibuat dengan deskripsi yang jelas, meyakinkan dan peranannya yang besar. Ia boleh digambarkan samada melalui deskripsi pengarangnya, dialog atau monolog dalaman watak dan juga melalui persepsi watak lain. Watak akan kelihatan lebih menarik dan lebih memberikan impak jika ianya digambarkan secara tidak langsung.

Disamping itu, watak juga menggerakkan plot cerita seterusnya mewujudkan konflik. Konflik ini pula berperanan membentuk struktur dramatik terhadap watak di mana kedua-duanya saling berkait rapat untuk menghasilkan sebuah novel yang menarik. Kewujudan berbagai-bagai konflik dalam novel ini biasanya ada jalan penyelesaiannya. Susunan peristiwa demi peristiwa yang lebih konkrit menganjak konflik ke tahap yang lebih tinggi. Di sinilah terlakarnya unsur-unsur saspen dan klimaks yang menjadi titik tertinggi keupayaan penulis untuk memukau pembaca. Manakala peleraian merupakan satu kesudahan yang berperanan untuk menyempurnakan cerita. Ianya adalah pelengkap cerita menamatkan semua persoalan. (Lim Swee Tin, 2001)