Monday, October 11, 2010

Menulis Rujukan Makalah dalam Jurnal Mengikut Gaya UKM


Sila rujuk entri terdahulu berjudul Cara Tulis Rujukan dan Bibliografi Gaya UKM dan Menulis Dokumen Awam mengikut Gaya UKM sebelum meneliti entri ini. Cara menulis rujukan bagi makalah dalam jurnal ini adalah mengikut Gaya UKM sahaja, bukannya cara penulisan makalah dalam jurnal yang muktamad bagi semua jenis penulisan di semua institusi.MENULIS RUJUKAN BAGI MAKALAH DALAM JURNAL

Berikan maklumat yang lengkap.

Nama pengarang diikuti noktah
Tahun diikuti noktah
Tajuk makalah diikuti noktah
Judul jurnal hendaklah ditaip condong. (huruf pertama bagi setiap perkataan dalam judul, kecuali kata sendi, hendaklah menggunakan huruf besar)
Maklumat keluaran (sama ada jilid, nombor keluaran, bulan atau musim)
Nombor keluaran (dalam tanda kurung) diikuti titik bertindih
Halaman seluruh makalah diikuti noktah

Angka Jilid hendaklah ditaip dengan angka Arab. Ini bermakna nombor jilid dalam angka Roman hendaklah digantikan dengan angka Arab.

Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan perlu dianjak sebanyak lima ketukan ke bahagian dalam tulisan.

 


Pengarang Tunggal

Contoh:

Andanastuti Muchtar. 2000. Gabungan pelekukan dan pelenturan dalam penjanaan nilai keliatan patah seramik alumina. Journal Institute of Materials Malaysia 1(2): 51-66.

Samad, S.A. 2004. Digital domain design of cascaded wave digital filters with tunable parameters. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 3(2): 1-5.


Pengarang Bersama

Contoh:

Andanastuti Muchtar, Lim, L.C. & Lee., K.H. 2002. Finite element analysis of Vickers indentation cracking processes in brittle solids using elements exhibiting cohesive post failure behaviour. Journal of Materials Science 38(2): 235-243.

Hamzah, N., Mohamed, A. & Hussain, A. 2004. A new approach to locate the voltage sag source using real current component. Journal of Electric Power System Research 72: 113-123.

Kadir Arifin, Jamaluddin Md. Jahi, Ismail Bahari, Abd Rahim Md. Nor & Abu Bakar Che Man. 2005. Sistem pengurusan bersepadu: satu pengenalan. Malaysian Journal of Environmental Management 6: 3-22.

Law Chung Lim, Siti Masrinda Tasirin & Wan Ramli Wan Daud. 2003. A new drying model based on drying periods. Drying Technology 21(9): 1703-1722.

Marcos, A.M.L., Marcelo, R. & Lia, H. 2000. Quality certification and performance of Brazilian firm. An empirical study. International Journal of Production Economics 66: 143-147.


Judul Jurnal Yang Diringkaskan

Contoh:

Brown, R. & Higgins, P.J. 1978. On the connection between the second relative homotopy groups of some related spaces. Proc. London Math. Soc. 36 (3): 193 212.


Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan perlu dianjak sebanyak lima ketukan ke bahagian dalam tulisan.
 MAKALAH DALAM PROSIDING/PASCASIDANG

Contoh:

Kadir Arifin, Jamaluddin Md. Jahi, Abu Bakar Che Man, Ismail Bahari & Abd Rahim Md Nor. 2003. Perlaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001:1999) di Malaysia: isu dan cabaran. Prosiding Pengurusan Persekitaran 2003, hlm. 107-115.

Rahmat, R.A., Jumari, K., Hassan, A. & Basri, H. 2002. Intelligent traffic control with image processing sensor. Proceedings of the 2nd World Engineering Congress, hlm. 339 - 344.


 MAKALAH DALAM MAJALAH/BULETIN

Ismail Hamid. 1990. Sastera kitab. Dewan Sastera Mei: 79 83.

Laupa Junus. 2006. RazakSAT dilancar ke angkasa lepas tahun ini. Estidotmy Februari: 10-11.

Nik Mohd Nasri Ismail. 1991. Punca ketidaksuburan lelaki. Sihat Julai: 24 25. MAKALAH, BERITA DALAM AKHBAR/SURAT KEPADA PENGARANG


Makalah Dengan Nama Pengarang/Penulis

Gunasegaran, P. 2006. Overworked students: give the kids chance to relax. New Straits Times, 21 February: 20.

Hashnan Abdullah. 2006. Mangsa tragedy asrama runtuh selamat pulang. Utusan Malaysia, 2 Februari: 3.

Mohamed Idris, S.M. 2006. Commercial vehicle drivers: procedures need review. New Straits Times, 16 February: 18.


Makalah Tanpa Pengarang/Penulis

Anon. 1992b. Peningkatan kes belia tidak membayar balik pinjaman. Utusan Malaysia, 30 Oktober: 10.

Anon. 2006. Kelantan ambil langkah segera bendung JE. Utusan Malaysia, 2 Februari: 5.

Anon. 2006. Siapa angkasawan pertama Malaysia? Estidotmy, 22 Februari:10-11
 BERITA DALAM AKHBAR

Berita/Rencana Dengan Nama Penulis

Ooi Tee Ching & Ganesan, V. 2004. Tourism set to rake in RM30b in receipts. New Straits Times, 28 May: B1.

Suffian A. Bakar. 2005. Pemegang saham syer rombak Lembaga Pengarah. Berita Harian, 5 Ogos: 17.


Berita/Rencana Tanpa Nama Penulis

Anon. 1992. Syarikat Itali akan sediakan radar kawalan laluan udara. Utusan Malaysia, 30 Oktober: 3.

Anon. 2000. Telefon bimbit bukan sekadar penghubung. Berita Harian, 5 Julai: 24.


Surat Kepada Editor

Fidani. 1992. Jangan salahkan imam, bilal saja. Surat. Berita Harian, 30 Oktober: 13.

Izhab, Z. 1992. Effective reading is the way to ensure success of science students. Surat kepada Editor. New Straits Times, 25 Januari: 9

Mohd Fauzi Zahat. 2006. Denda tinggi mampu buat pemandu serik. Surat. Berita Harian. 3 Februari : 12.


Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan perlu dianjak sebanyak lima ketukan ke bahagian dalam tulisan.


 RUJUKAN UMUM AKHBAR

Berita Harian. 2005. 28 November.

New Straits Times. 2005. 31 Disember.

The Star. 2003. 2 Jun.

Utusan Malaysia. 2004. 10 & 17 September.
 FILEM, VIDEO DAN SLAID

Nama pengarah filem hendaklah ditaip sekiranya pengarah sesebuah filem itu diketahui.Filem

Ali Baba Bujang Lapok. 1960. Filem cereka. Singapura: Shaw Brothers.

Buli Balik. 2006. Filem cereka. Kuala Lumpur: Grand Brilliance Sdn. Bhd., Vision Works Sdn. Bhd. & Tall Order Productions Sdn. Bhd.

Caves: the dark wilderness. t.th. Filem. Chicago: Encyclopaedia Britannica Educational Corporation.

My name is Nadra (Natrah) not Bertha. 1992. Drama dokumentari. Singapura: Singapore Broadcasting Corporation.


Video

Geophysical techniques. t.th. Video. Milton Keynes: Open University.

Language and verbal skills. 1976. Video. Virginia: Association for Retarded Citizen.

Syed Arabi Idid. 1989. Bergelut ke Parlimen: Ampang Jaya dalam pilihanraya. Video dokumentari. Jabatan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia.


Slaid

Deacon, J.E. 1975. The Galapagos Island: birds. Slaid. New York: Harper & Row.

Energy generation and storage. t.th. Slaid. Singapore: Toppan Company.

Investigations in life science: man and nature. t.th. Slaid. Colorado: Crystal Productions.


Lagu Dan Karya Berbentuk Muzik

Mozart, W.A. 1770. “Coronation” mass in C, “Exultate Jubilate: K. 317. Slovak Philharmonic Chorus and Orchestra, Janos Ferencsik (konduktor), Laserlight Series 14 098. Santa Monica: Delta Music Incorporated, 1993.

Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan perlu dianjak sebanyak lima ketukan ke bahagian dalam tulisan.

No comments: