Monday, October 25, 2010

Menulis Kajian Lepas (Literature Review)Kajian Lepas atau Literature Review adalah “a critical analysis of the research conducted on a particular topic or question in the field of science”. IA merupakan analisa berupa kritik (membangun maupun menjatuhkan) dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan. Literature Review bukannya ringkasan terhadap sesebuah kajian lain tetapi merupakan cerita ilmiah terhadap permasalahan kajian tertentu yang dilakukan oleh orang lain.

Literature Review dilakukan untuk:

i. Membentuk sebuah kerangka teori untuk topik/bidang penelitian
ii. Menjelaskan definisi, kata kunci dan terminologi
iii. Menentukan kajian, model, dll yang mendukung topik
iv. Menentukan lingkup penelitian
v. Topik penelitian.

Apabila melakukan Literature Review, tiga perkara utama perlu dicari, iaitu;

i. Katakan apa yang dikatakan oleh penelitian (teori).
ii. Katakan bagaimana penelitian dilakukan (metodologi).
iii. Katakan apa yang hilang/kurang, iaitu lompang (ruang kosong) yang ingin diisi oleh penelitian anda.

Monday, October 18, 2010

Gaya UKM: Rujukan Undang-Undang

Sila rujuk entri terdahulu berjudul Cara Tulis Rujukan dan Bibliografi Gaya UKMMenulis Dokumen Awam mengikut Gaya UKM, Menulis Rujukan Makalah Dalam Jurnal Mengikut Gaya UKM, Gaya UKM: Rujukan Bahan Tidak Terbit dan Rujukan Bersumberkan Internet sebelum meneliti entri ini. Cara menulis rujukan bagi bahan yang tidak diterbitkan ini adalah mengikut Gaya UKM sahaja, bukannya cara penulisan yang muktamad bagi semua jenis penulisan di semua institusi.


Perhatian: Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan perlu dianjak sebanyak lima ketukan ke bahagian dalam tulisan.

Tuesday, October 12, 2010

Gaya UKM: Rujukan Bahan Tidak Terbit dan Rujukan Bersumberkan Internet


Sila rujuk entri terdahulu berjudul Cara Tulis Rujukan dan Bibliografi Gaya UKM dan Menulis Dokumen Awam mengikut Gaya UKM dan Menulis Rujukan Makalah Dalam Jurnal Mengikut Gaya UKM sebelum meneliti entri ini. Cara menulis rujukan bagi bahan yang tidak diterbitkan ini adalah mengikut Gaya UKM sahaja, bukannya cara penulisan yang muktamad bagi semua jenis penulisan di semua institusi.


Perhatian: Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan perlu dianjak sebanyak lima ketukan ke bahagian dalam tulisan.


BAHAN TIDAK TERBIT

Berikan maklumat yang lengkap.

Nama pengarang diikuti noktah
Tahun diikuti noktah
Judul diikuti noktah
Nombor folio, nombor kotak tempat bahan disimpan atau mana mana tanda pengenalan yang lain diikuti koma
Nama koleksi diikuti noktah
Nama tempat (institusi, bandar, negeri) bahan tersebut dihasilkan/disimpan diikuti koma
Tarikh diikuti noktah


Tesis Atau Latihan Ilmiah

Alfitra Salam. 1999. Kerjasama dan potensi konflik dalam hubungan Indonesia-Malaysia 1966-1991. Tesis Dr. Falsafah, Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Howie, J. 1977. Topics in the theory of groupoids. Tesis Ph.D. University of London.

Kadir Arifin. 2004. Integrasi sistem pengurusan kualiti (ISO 9001:2000), sistem pengurusan persekitaran (ISO 14001:1996) dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001:1999): Ke arah pelaksanaan dan pembentukannya di Malaysia. Tesis Dr. Falsafah, Program Pengurusan Persekitaran, Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mann, A.E. 1968. The palaeodemography of Australopithecus. Disertasi Ph.D. University of California, Berkeley.

Perhatian: Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan perlu dianjak sebanyak lima ketukan ke bahagian dalam tulisan.

Monday, October 11, 2010

Menulis Rujukan Makalah dalam Jurnal Mengikut Gaya UKM


Sila rujuk entri terdahulu berjudul Cara Tulis Rujukan dan Bibliografi Gaya UKM dan Menulis Dokumen Awam mengikut Gaya UKM sebelum meneliti entri ini. Cara menulis rujukan bagi makalah dalam jurnal ini adalah mengikut Gaya UKM sahaja, bukannya cara penulisan makalah dalam jurnal yang muktamad bagi semua jenis penulisan di semua institusi.MENULIS RUJUKAN BAGI MAKALAH DALAM JURNAL

Berikan maklumat yang lengkap.

Nama pengarang diikuti noktah
Tahun diikuti noktah
Tajuk makalah diikuti noktah
Judul jurnal hendaklah ditaip condong. (huruf pertama bagi setiap perkataan dalam judul, kecuali kata sendi, hendaklah menggunakan huruf besar)
Maklumat keluaran (sama ada jilid, nombor keluaran, bulan atau musim)
Nombor keluaran (dalam tanda kurung) diikuti titik bertindih
Halaman seluruh makalah diikuti noktah

Angka Jilid hendaklah ditaip dengan angka Arab. Ini bermakna nombor jilid dalam angka Roman hendaklah digantikan dengan angka Arab.

Baris kedua dan seterusnya dalam rujukan perlu dianjak sebanyak lima ketukan ke bahagian dalam tulisan.

 

Thursday, October 7, 2010

MENULIS PETIKAN DALAM TEKS


Apabila menulis kertas kerja, artikel dan tugasan bertulis berbentuk ilmiah yang lain, terdapat beberapa cara untuk menulis petikan di dalam teks. Anda perlu menguasai cara-cara tersebut dan menggunakannya mengikut kesesuaian. Berikut saya sertakan tiga contoh bagaimana menulis petikan di dalam teks kertas kerja ilmiah anda iaitu;

i. Memasukkan sisipan petikan
ii. Menulis petikan yang melebihi 40 patah perkataan
iii. Petikan dalam bahasa asing

Monday, October 4, 2010

Menulis Dokumen Awam mengikut Gaya UKM


Sekarang musim mahasiswa sedang demam menyiapkan tugasan, kertas kerja, laporan penyelidikan sebelum melangkah ke dewan peperiksaan akhir bulan nanti. Bagi membantu anda yang menghadapi masalah untuk menulis “cara menulis rujukan” atau bibliografi, di bawah saya tampalkan bagaimana menulis rujukan yang bersifat dokumen kerajaan.

Sila rujuk entri terdahulu berjudul Cara Tulis Rujukan dan Bibliografi Gaya UKM berkaitan cara menulis rujukan berbentuk buku sebelum meneliti entri ini. Cara menulis rujukan bagi Dokumen Awam ini adalah mengikut Gaya UKM sahaja.


Menulis Rujukan DOKUMEN AWAM Mengikut Gaya UKM
Berikan maklumat yang lengkap.

Negara (atau negeri)/institusi terlibat diikuti noktah
Tahun penerbitan diikuti noktah
Bahan yang dirujuk (masukkan butiran lanjut) diikuti noktah